Duurzaamheid. Respect voor mens en milieu


Sigma ziet het als haar missie om onze klanten te helpen met producten en oplossingen die hun huizen en gebouwen beschermen en verfraaien. Daarbij willen we hun impact maximaliseren met een minimale voetafdruk. Dit doen we: als bedrijf door
 • Vermindering van gebruik van afval, water en energie, waarbij de doelstellingen regelmatig aangescherpt worden.
 • Het ondersteunen van de maatschappij middels donaties, materiaal en inzetten van onze kennis mankracht voor goede doelen. PPG Communities
 • Het continu verbeteren van onze producten door toepassing van Bio-based grondstoffen, het maken van emissie- en oplosmiddelvrije producten en toepassen van circulariteitsprincipes.
 

"Duurzaamheid is een belangrijk onderdeel van onze toekomst. We ontwikkelen baanbrekende technologieën, beschermen onze mensen en het milieu en helpen gemeenschappen te gedijen."


 

Als marktleider hebben we een grote verantwoordelijkheid op het gebied van duurzame producten. Alles wat we doen heeft impact. Het is onze missie om die impact te verminderen. Dus moeten we rendement in balans brengen met een groter goed: de wereld om ons heen.
 
Al onze producten worden daarom beoordeeld op drie aspecten: ecologisch, sociaal, economisch. We kijken naar wat het doet met het milieu, met de samenleving en wat het oplevert. Onze Product Sustainability Indicator legt onze producten naast deze lat van de drie P’s: People, Planet, Profit.

 
People (samenleving)
 • Wij werken volgens de hoogste veiligheidsstandaarden. Ons systeem is certificeerbaar volgens de OSHAS18001-standaard.
 • Wij werken samen met Stichting Werk Amsterdam
 • Wij organiseren trainings- en scholingsprogramma’s voor medewerkers en klanten
 
Planet
 • We streven naar een vermindering van 2% CO2-uitstoot per jaar
 • We streven naar een vermindering van energie-intensiteit van 2,5% per jaar
 • Ons doel is meer dan 50% afval recyclen
 • Wij verbeteren continu onze efficiency om het aantal transportkilometers te verminderen
 
Profit
 • Wij verbeteren onze producten voortdurend op het gebied van duurzaamheid en esthetiek
 • Onze prestatie in productverwerking is optimaal
 • Onze productielocaties zijn ISO 14001-gecertificeerd

Duurzaamheid als manier van werken

 

Bij Sigma Coatings is duurzaamheid een manier van werken. Het betekent dat elke fase van de ontwikkeling en het gebruik van een product of dienst wordt onderzocht en dat ervoor wordt gezorgd dat de impact ervan op de mensen en de plaatsen om ons heen op lange termijn zo positief mogelijk is. Minder gebruiken om de dingen die we nodig hebben te maken lijkt gezond verstand te zijn. Maar dat betekent niet dat we moeten inleveren op de kwaliteit. Daarom herzien en ontwikkelen we voortdurend de ontwikkeling van onze coatings en creëren we hoogwaardige producten met specifieke toepassingen in het achterhoofd. Zodat de substraten de best mogelijke bescherming krijgen, zijn de applicatie-intervallen langer. en de uitstoot wordt geminimaliseerd.
 

Levenscyclusbenadering

oordat we een product of dienst als duurzaam beschouwen, gebruiken we een levenscyclusanalyse om te berekenen welke grondstoffen en energie nodig zijn om het te maken, welke wegkilometers nodig zijn om het te verdelen, welke impact het zal hebben op de gemeenschappen waar het wordt gemaakt, en welke erfenis het zal achterlaten als zijn leven ten einde loopt.
 

Levenscyclusanalyse (LCA) 

Een gestandaardiseerde manier van het meten van de effecten op mensen en de omgeving van elke stap in het productieproces van een product (of dienst). Door het geven van waarden aan deze effecten kunnen producten of processen worden vergeleken. ​


Biobased

De wereldbevolking groeit naar 10 miljard mensen in 2050, waardoor (schaarse) hulpbronnen onder druk komen te staan. Daarom vervangen we de fossiele bindmiddelen in producten door hernieuwbare, biogebaseerde materialen, zonder afbreuk te doen aan kwaliteitsaspecten als droogtijd, doorstroming en dekking/opaciteit.

 

Circulariteit

Daarnaast streven we naar een meer circulaire manier van produceren. Dit doen we door het aannemen van zogenaamde R-strategieën waar mogelijk.
 

Gezondheid en welzijn

Bij Sigma Coatings bieden wij producten aan die weinig of geen VOS bevatten en veilig zijn in het gebruik. Wij waren een van de eerste bedrijven die een scala aan emmissie- en oplosmiddelvrije muurverven aanboden. Wij blijven onze producten beter en veiliger maken.
 

Verpakkingen

We gebruiken emmers die gemaakt zijn van Post Consumer Recycled materiaal (d.w.z. gemaakt van plastic dat gerecycled wordt van consumentenhuishoudens). Dit bespaart 90% CO2.
 
 

Reductie van de CO2-uitstoot bij onderhoudswerkzaamheden

Het verlengen van de onderhoudsintervallen bespaart niet alleen kosten, maar ook CO2: na verloop van tijd zijn er minder verf, borstels en andere materialen nodig, waardoor grondstoffen en energie worden bespaard, maar het betekent ook minder rondrijden door vakmensen, wat tot nu toe de grootste oorzaak is van CO2 in een onderhoudsproject.
loader