De toekomst van Sigma Coatings Labels

Duurzaamheidslabels

Hieronder genoemde labels geven alle relevante informatie met betrekking tot milieu, gezondheid en kwaliteitsaspecten, alsook officiële milieulabels en benodigde informatie om aan te tonen dat wordt voldaan aan relevante criteria voor gebouwen. Denk hierbij aan labels als BREEAM en LEED.

EU Ecolabel

Het Ecolabel, erkend door alle landen van de Europese Unie, stimuleert duurzamere productie en consumptie: een lagere milieubelasting van grondstoffen, energie, water, schadelijke stoffen, afval en verpakkingen.

Download factsheet

Cradle to Cradle

Cradle to Cradle is het hergebruiken van alle stoffen waaruit een product bestaat. Afval in de klassieke zin bestaat niet meer; alle ingrediënten dienen als grondstof voor een nieuw product.

Download factsheet

EPD Verified

Een Environmental Product Declaration (EPD) is een document, verstrekt door de fabrikant, dat informatie geeft over de impact van een product op het milieu en de menselijke gezondheid.

Download factsheet

LEED Certified

LEED is een evaluatie- en certificatiesysteem dat aangeeft hoe duurzaam een gebouw is. Het is het meest gebruikte duurzaamheidstool in de VS. Maar LEED wordt steeds vaker ook als label gevraagd voor gebouwen in Europa.

Download factsheet

BREEAM

BREEAM is een internationale certificeringsmethode die gebouwen toetst, beoordeelt en certificeert op duurzaamheid door middel van verschillende criteria.

Download factsheet

CE-markering

Veel producten die binnen de Europese Unie op de markt verschijnen, moeten een CE-markering hebben. Dit is verplicht voor meer dan 20 productgroepen, waaronder bouwproducten zoals vloercoatings, façade coatings en decoratieve pleisters.

Download factsheet

WELL

WELL is een wereldwijde standaard die het welbevinden van de mens in hun werkomgeving meet. De WELL Building Standard bevat 100 eisen om te komen tot een gezonde en comfortabele werkomgeving.

Download factsheet

Indoor Air Quality

Indoor Air Quality (IAQ) meet de binnenluchtkwaliteit. Het IAQ-label verstrekt informatie over emissies van vluchtige organische stoffen afkomstig uit bouwmaterialen.

Download factsheet

Voedingscertificaat

Ook voor verfproducten kan een voedingscertificaat worden verkregen: bijvoorbeeld voor verven op ondergronden in de voedingsindustrie die geen schadelijke stoffen afgeven.

Download factsheet

Brandgedrag

Voor brandgedrag van bouwproducten bestaat nationale regelgeving. Daarnaast kan een opdrachtgever eisen stellen aan zaken als brandbaarheid, rookontwikkeling en druppelvorming bij in brand raken van producten zoals verf.

Download factsheet

HACCP

Bedrijven die met voedsel omgaan dienen altijd aan HACCP-regels te voldoen om voedselveiligheid te garanderen. Het systeem is gebaseerd op 7 basisprincipes die zijn beschreven in de Codex Alimentarius van de World Health Organization (WHO).

Download factsheet

Kinderspeelgoed

Voor de toepassing van verf op kinderspeelgoed geldt in Europa strenge regels. Enkele producten van Sigma zijn voorzien van een kinderspeelgoedkeur.

Download factsheet

Lees alles over onze
kenmerkenbladen en keurmerken

Ga naar kenmerkenbladen en keurmerken

Blogs

Sigma’s verpakkingen worden steeds duurzamer!

We gebruiken emmers die gemaakt zijn van Post Consumer Recycled...

Lees meer

Wonderwoods - Sigma

Dit project onderscheidt zich door een groene en duurzame aanpak. Ook Sigma heeft een belangrijk aandeel...

Lees meer
loader