Optimaliseer rendement en uitstraling met Sigma Real Estate Service

Als vastgoedbeheerder streeft u naar optimaal rendement, zekerheid omtrent het budget, duurzaamheid en tevreden gebruikers. Om dat te realiseren is er de Sigma Real Estate Service. Dit totaalpakket omvat verschillende diensten die zowel het rendement als de uitstraling van uw objecten optimaliseren. Zo zorgen we er samen voor dat uw vastgoedbeheer volledig onder controle heeft.
 

 

Conditiescan

De conditiescan maakt inzichtelijk wat de totale conditie van het vastgoed is en laat zien welke objecten direct onderhoud vragen en wat er over de komende jaren verspreid kan worden. De conditiescan wordt uitgevoerd volgens NEN 2767. Na de analyse maken we een risicomatrix, oftewel: een prioriteitenlijst. Met dit advies kunt u vervolgens uw budgettering bepalen en een plan voor onderhoud of renovatie opstellen.

Het bijzondere aan de Conditiescan is dat er op complexniveau een inventarisatie wordt gemaakt. Het zorgt voor een algemeen inzicht in de conditie van uw vastgoed. 

Maak een afspraak voor een conditiescan


Nulmeting

De Nulmeting vindt plaats voor aanvang van het schilderwerk. Met deze gedegen inspectie krijgt u inzicht in de huidige situatie, zodat u weet wat u kunt verwachten. Door de gebreken aan onder andere het schilderwerk én de oorzaken hiervan in kaart te brengen, kunt u de basis leggen voor uw onderhoudsplan.

Tijdens de nulmeting zoomen we in op de ondergrond van specifieke onderdelen van uw pand. Een vastgoedinspecteur van Sigma brengt gebreken aan de ondergrond in kaart met behulp van professionele gereedschappen. De resultaten worden ingevoerd in de door Sigma gebruikte software PropertyPlan. Een nulmeting volgt vaak na een Conditiescan: als uit de scan is gebleken dat er sprake is van schade op bepaalde plaatsen, onderzoeken we met een Nulmeting de oorzaak van die schade. 

Maak een afspraak voor een nulmeting


Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op basis van de Sigma Levensduurindicator

Met de Sigma Levensduurindicator brengen we de levensduur van het verfsysteem van uw vastgoed in kaart. Het levert een diagnose op voor het onderhoud van het schilderwerk. Daarmee kunt u uw onderhoudsplan extra aanscherpen.
 
De Sigma Levensduurindicator vertelt u iets over de verwachte degradatie van het onderhoud. Oftewel: hoelang gaat het schilderwerk nog mee? Stel bijvoorbeeld dat u reserveringen heeft om een pand eens in de vijf jaar te schilderen. Uit de Levensduurindicator kan blijken dat dit vaker, of juist eens in de tien jaar, moet gebeuren. U krijgt hierdoor een meer voorspelbaar inzicht van wanneer u uw renovatie of onderhoud moet gaan uitvoeren.
 

In de praktijk

In onderstaande video zien we de Levensduurindicactor in de praktijk. Robert Dalenoort, vastgoedbeheerder bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, bekijkt samen met Sigma-expert Peter Neuteboom de staat van een appartementencomplex in Eindhoven. Dalenoort: “Het gaat hier om 50 woningen, die we om de vijf jaar schilderen. Dat willen we optimaliseren.” Alle factoren die de levensduur van het schilderwerk bepalen worden ingegeven in de software O-Prognose. Hiermee wordt het verwachtte onderhoud van het schilderwerk inzichtelijk en kan het meerjarenonderhoudsplan geoptimaliseerd worden. Dalenoort: “We zijn blij met de uitkomsten. We zien lagere onderhoudslasten, een geschatte besparing van 50.000 euro in de komende 20 jaar, en we hoeven onze huurders minder vaak lastig te vallen.”

 

Houtrotinspectie

Tijdens een houtrotinspectie inspecteren we uw vastgoed op aangetast hout. We brengen hiermee in kaart hoe groot het gebrek is, waar de oorzaak ligt en waar in het gebouw het probleem voorkomt. Hierdoor houdt u niet alleen rekening met het onderhoud aan het schilderwerk, maar ook met het herstellen van de ondergrond en preventie.

Onze vastgoedinspecteurs onderzoeken hierbij alle kozijnen, ramen, deuren en andere houten elementen, met de juiste gereedschappen en software. Dat kan een volledige opname (100% opname) zijn, waarmee u een heel precieze reservering kunt doen, of juist een steekproef waardoor u een inschatting van de kosten krijgt. Een Houtrotinspectie laat u in principe eenmalig doen. Wel is het aan te raden om de status van het hout te blijven monitoren.

Maak een afspraak voor een houtrotinspectie

 

Inventarisatie

Om een zo realistisch mogelijk onderhoudsplan op te stellen voor het schilderwerk van uw vastgoed, kunnen wij u helpen met onze inventarisatiedienst. Dit zorgt uiteindelijk voor een gestandaardiseerd resultaat, omdat u precies weet wat u te wachten staat.

Tijdens deze eenmalige inventarisatie stellen we vast: hoeveel strekkende meter schilderwerk heeft het object? Hoeveel ramen en deuren zijn er? We bepalen hoeveel van deze bouwelementen aanwezig zijn.Vervolgens berekenen we hoeveel vierkante meter het schilderwerk beslaat, en maken we een begroting voor het onderhoud. Dat is de basis voor uw onderhoudsplan, en is makkelijk te combineren met onze Nulmeting of Conditiescan.

Maak een afspraak voor een inventarisatie

 

Kleurplan

Samen met u gaan we op zoek naar de gewenste uitstraling van uw vastgoed. Onze kleurexperts weten precies wat het effect van kleur is op de omgeving of op uw pand. Het advies dat zij geven is niet alleen een kleurplan, maar tegelijkertijd een belevingsplan.

Zo houden we tijdens het opstellen van een kleurplan rekening met de functie van het vastgoed. Zo werken in een zorggebouw rustgevende kleuren het beste, resulterend in patiënten die sneller herstellen of zich simpelweg beter voelen. Denk bijvoorbeeld aan rood in een verblijfsruimte voor demente ouderen. Rood roept onbewust in deze groep onrust op, terwijl oranje wel goed zou passen. Een kleurplan draagt dus niet alleen bij aan de uitstraling van uw pand, maar ook aan de functie.

Maak een afspraak voor een kleurplan

 

Meer weten?

Sigma Real Estate Service is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met vastgoedbeheer. We zijn actief in uiteenlopende segmenten: woningbouwcorporaties, onderwijs, zorg, leisure, VvE’s, woningen, kantoren en commercieel vastgoed. Wilt u weten wat Sigma Real Estate Service voor uw vastgoed kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze Key Account Managers.
loader