Trainingsprogramma voor bedrijven

Sigma Coatings laat middels online trainingen beschikken over de meest recente kennis en inzichten over verf en vastgoedonderhoud.
Er zijn verschillende trainingen ontwikkeld, die uw bedrijf en uw medewerkers op een hoger kennisniveau brengen.
De trainingen worden verzorgd door het team productspecialisten van Technical Field Services en zijn onderverdeeld in 4 kennisniveau's.
 
Starter Basic Advanced Applicatie
Starter

Kennismaking met verftechnologie, ondergrond- en kleurenleer. Wat is verf, hoe is verf opgebouwd? Wat zijn de functies van alle bestanddelen, verschillende bindmiddelen en eigenschappen hiervan?
 

Inhoud:

Verftechnologie & kennis ondergronden
Inleiding in verftechniek
In deze e-learning wordt de basiskennis rond verftechnologie in de kijker genomen. Zowel de doelen van het schilderen als een basiskennis over systeem opbouw en samenstelling van de verf.
 
Inleiding in minerale, houten, metalen en kunststof ondergronden
Deze 3 e-learnings zijn specifiek gericht op mensen zonder enige voorkennis over bouwmaterialen. In deze e-learnings worden de minerale, houten, metalen en kunststof ondergronden van dichtbij bekeken. Wat zijn deze ondergronden en welke soorten bestaan er.

Kleurenleer
Kleurtraining
Kleur omringt ons dagelijks. Maar hoe komt het dat kleur onststaat? Wat heeft er een invloed op de waarneming van kleur evenals wat kleur teweegbrengt op waarneming van vormen en volumes van voorwerpen worden in deze e-learning bestudeerd.  Als laatste worden diverse architecturale contrasten teweeg gebracht door kleur bestudeerd.
 
Voice Of Colour kleurenwaaier
De Voice of Colour waaier is het meest moderne kleurconcept dat ondergebracht is in de Voice of Colour waaier. Hoe deze waaier opgebouwd is en hoe deze te gebruiken voor het maken van een kleuradvies wordt in deze e-learning bestudeerd.
 
Doelgroep : Medewerkers zonder enige technische verfvoorkennis
Methode : E-learnings
 
Vraag informatie aan
 Basic

Opleidingsprogramma met als doel het juiste verfsysteem kunnen adviseren in juiste producttoepassingen op de diverse ondergronden en dit in functie van de toestand van het bouwdeel.

Inhoud:

Verftechnologie
Inleiding in verftechniek
In deze e-learning wordt de basiskennis rond verftechnologie in de kijker genomen. Zowel de doelen van het schilderen als een basiskennis over systeem opbouw en samenstelling van de verf.
 
Verftechnologie - advanced
Deze e-learning is het vervolg op de inleidingsopleiding omtrent verftechnologie. Hier wordt dieper ingegaan op de opbouw van diverse type verfsystemen. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de samenstelling van de verf.
 
Eigenschappen natte & droge verf
Verfgebreken
 
Ondergronden en voorbereiding
Minerale, houten, metalen & kunststof ondergronden
E-learnings omtrent de ondergronden. Samenstelling, toepassing, eigenschappen en aandachtspunten van deze worden hier bestudeerd.
 
Bouwkunde
In deze reeks e-learnings worden de bouwkundige onderdelen, fysisch gedrag en bouwkundige gebreken van de verschillende ondergronden bestudeerd.
 
Voorbehandeling
Hoe moeten de ondergronden voorbehandeld worden vooraleer geschilderd te kunnen worden. 
 
Verfsystemen
Welk verfsysteem in welke omstandigheden toepassen wordt in deze e-learnings bestudeerd.

Kleurenleer
Kleurtraining
Kleur omringt ons dagelijks. Maar hoe komt het dat kleur onststaat? Wat heeft er een invloed op de waarneming van kleur evenals wat kleur teweegbrengt op waarneming van vormen en volumes van voorwerpen worden in deze e-learning bestudeerd.  Als laatste worden diverse architecturale contrasten teweeg gebracht door kleur bestudeerd.
 
Voice Of Colour kleurenwaaier
De Voice of Colour waaier is het meest moderne kleurconcept dat ondergebracht is in de Voice of Colour waaier. Hoe deze waaier opgebouwd is en hoe deze te gebruiken voor het maken van een kleuradvies wordt in deze e-learning bestudeerd.
 
Doelgroep : Medewerkers die een basis verftechnische kennis nodig hebben voor het bepalen van de juiste keuze van verfsystemen
Methode : E-learnings
 
Vraag informatie aan 

Advanced

Reeks van theoretisch-praktische opleidingen waar diepgaand wordt ingegaan op praktijksituaties met als doel: het leren herkennen en diagnosticeren van gebreken aan zowel de ondergrond als het verfsysteem. 

Dit vooral vanuit praktijkvoorbeelden, interactie en leren werken met meetmethodes en apparatuur. Dus, risicosignalering a.d.v. gebreken-inventarisatie en komen tot verbeter-maatregelen i.r.t. (functionele)eisen

Doelgroep : Medewerkers die een grondige verftechnische kennis nodig hebben en/of dagelijks met technische vraagstukken bezig zijn

Methode : Virtuele klassen

 

Applicatie

Hoe de producten van PPG in de praktijk toepassen en dit aan de hand van hedendaagse moderne applicatie technieken
 
Doelgroep : Vaklieden
Methode : praktijk workshop
 
Vraag informatie aan
loader