Vaksjaak Podcast

Kwaliteit boven kwantiteit

Kwaliteit boven kwantiteit

Gastheer Ruben van der Kruis ontvangt in deze aflevering Salim Smits van Smits Schildersbedrijf te Waddinxveen. De twee vaksjaken blijken veel overeenkomsten te hebben. Zo zijn ze allebei gespecialiseerd in de techniek van de zogenaamde mirror-finish. Ook zijn Ruben en Salim beiden zeer actief op sociale media en omarmen ze met nieuwsgierigheid allerlei innovaties in hun vakgebied.

Kwaliteit boven kwantiteit

Ze hebben dus veel met elkaar te bespreken, en dat levert een boeiende podcast op met een grote variatie aan onderwerpen, zoals, onder veel meer: het tekort aan goede schilders, het nut van calculatieprogramma’s voor het maken van offertes, het belang van het leveren van kwaliteit boven kwantiteit en het managen van een drukke agenda.

Ook zijn er de vaste rubrieken. In What the Vaksjaak nemen de heren het aanstaande verbod op dieselauto’s in grote steden onder de loep. Welke consequenties heeft dit voor de vakschilder? In De Streek van de Week vertelt Salim een smakelijke anekdote op over een project in een kapitale villa, waarin een verkeerd ingedrukt knopje, een plotseling tevoorschijn komende panic room en bezoekje van een peloton politieagenten een hoofdrol spelen.

Vaksjaak: Tips and Tricks

Tot slot behandelen Ruben en Salim nog enkele tips and tricks voor collega’s. Aan de orde komen onder meer de ideale maat van een kwast en de veelbelovende toekomst van de platte kwast. En waarom is Salim eigenlijk zo enthousiast over de paintholder? En waarom zweert Ruben op zijn beurt bij de zogenaamde ‘Belgische compressor’?

Uiteraard worden beide vaksjaken weer bijgestaan door sidekick ‘Noud in the Cloud’. Hij levert de feiten en cijfers bij de onderwerpen die aan bod komen.

spotify Youtube

Vaksjaak Podcast:
Ambacht, perfectie en kwaliteit

In aflevering 0 maken wij kennis met Ruben van der Kruis. Beluister nu via Sigma.nl aflevering 0 van de Vaksjaak Podcast.

Lees meer >>

Op pad met Nico Bolten

Amsterdamse schilderklussen op rolletjes.

Lees meer >>
loader