ProGold Thinner

Verdunningsmiddel voor cellulose verven en lakken.

ProGold

Veiligheidswaarschuwingen

Gevaar

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Licht ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

Veroorzaakt huidirritatie.

Eigenschappen

Downloads

Selecteer productinstellingen om de productprijs en beschikbaarheid te zien

Sorry, dit product is momenteel niet beschikbaar

Inloggen in mijn Sigma account Log in

Voordelen

  • Verdunnen van cellulose verfsoorten

Downloads

loader