ProGold Terpentine

Verdunningsmiddel voor diverse synthetische verven.

ProGold

Veiligheidswaarschuwingen

Gevaar

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.

Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.

Ontvlambare vloeistof en damp.

Veroorzaakt schade aan organen bij langdurige of herhaalde blootstelling.

Eigenschappen

Downloads

Selecteer productinstellingen om de productprijs en beschikbaarheid te zien

Sorry, dit product is momenteel niet beschikbaar

Inloggen in mijn Sigma account Log in

Voordelen

  • Verdunnen van diverse soorten synthetisch verfsoorten
  • Geschikt voor het verwijderen van waslagen op parket

Downloads

loader