ProGold Repair 16 Component B

ProGold

Veiligheidswaarschuwingen

Gevaar

Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Eigenschappen

Downloads

Selecteer productinstellingen om de productprijs en beschikbaarheid te zien

Sorry, dit product is momenteel niet beschikbaar

Downloads

loader