ProGold Fix Component B

ProGold

Veiligheidswaarschuwingen

Gevaar

Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.

Kan een allergische huidreactie veroorzaken.

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

Eigenschappen

Downloads

Selecteer productinstellingen om de productprijs en beschikbaarheid te zien

Sorry, dit product is momenteel niet beschikbaar

Downloads

loader