Podcast: Expert meets expert - Integraal onderhoud van vastgoed


Integraal onderhoud van vastgoed: er wordt veel over gesproken. Maar wat is de status van het woningbeheer in Nederland? Wat gaat er goed en wat kan er beter? En wat zijn de kansen en bedreigingen voor de toekomst? In de Podcast Integraal onderhoud van vastgoed gaat Sigma-accountmanager Peter Neuteboom in gesprek met Olaf Piekhaar, specialist op het gebied van vastgoedsturing, strategisch voorraadbeheer en beleid.
 
 

Belang van integraal onderhoud

Een woningcorporatie heeft de verantwoordelijkheid om de maatschappelijke woonbehoefte te realiseren. De complexiteit is echter zo groot geworden dat men de maatschappelijke woonbehoefte als integraal vraagstuk moet zien. Het organiseren van integraal vastgoed op een betaalbare en duurzame manier, volgens wet- en regelgeving, is dan ook een belangrijke maar forse opgave. “De essentie van ons vakgebied, en het belang van integraal onderhoud, is voornamelijk weloverwogen keuzes maken. Het vakmanschap zit in deze in het maken van de beste keuzes,” aldus Olaf Piekhaar.  Waar een woningcorporatie voorheen eenvoudig een bestek kon laten schrijven, veranderen tegenwoordig de rollen binnen de bouwindustrie. De bouwbedrijven en vastgoedonderhoudsbedrijven nemen een groot deel van dit werk over. Dit betekent dat de transactiekosten groter worden en dat men deze meer op elkaar af moet stemmen. “Wij zitten in een periode dat zowel vastgoedonderhoudsbedrijven, bouwbedrijven en eigenaren in dit proces hun weg moeten vinden,” aldus Piekhaar.
 

Bijdrage vanuit de (verf)industrie

Omdat de rollen binnen het werkveld veranderen, moeten woningcorporaties, vastgoedbedrijven en de industrie bij zichzelf te rade gaan hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de sociale innovatie. Daarnaast zijn degradatieprocessen, zoals Sigma deze in kaart brengt, erg belangrijk. Hierbij is de sturing vanuit data, kerngetallen en normen belangrijk voor de uitvraag. Peter Neuteboom: “Door het verbeteren van de kwaliteit en de duurzaamheid en de toenemende product-innovatie wordt de onderhoudscyclus verlengd. Deze voorspelbaarheid is belangrijk als je onderhoud pleegt, zodat je budgetzekerheid kan afwegen aan inspanningen in de toekomst. Daarom heeft Sigma een levensduurindicator ontwikkeld, met deze softwareapplicatie kan de voorspelbaarheid veel beter inzichtelijk gemaakt worden.”
 
 

Transitie in de woningmarkt

Tegenwoordig zien zowel Peter als Olaf dat er veel complexen zijn waarbij men wil sturen op een cyclus van vijftien jaar. In de praktijk is het bedrag dat beschikbaar is voor bijvoorbeeld verf onderdeel van de onderhoudskosten van houtrot, waar ook steigerkosten ingecalculeerd zijn. Hierdoor is er vaak nog maar 20% van het bedrag over om te schilderen. “In die gevallen wil je de steiger- en houtrotkosten minimaliseren en eigenlijk maar één keer in de vijftien jaar langskomen bij zo’n complex. Ik denk dat op deze manier je totale woningvoorraad beheersen de toekomst wordt,” aldus Piekhaar. Binnen het werkveld wordt men zich er steeds meer van bewust dat er integraal naar de portefeuille gekeken moet worden en er een integraal beleid gemaakt moet worden vanuit de eigenaar.
 
Echter is dit nog niet vanzelfsprekend bij alle vastgoedonderhoudsbedrijven. Zo is er vaak niet duidelijk wat de strategie van de eigenaar is en hoe het onderhoud ingericht dient te worden. “Ik vind het jammer dat men geld, dat al schaars is, niet op de juiste manier inzet in het daadwerkelijk realiseren van het nodige onderhoud. Laten wij met elkaar daar eens bewust van zijn, en het nuttige en het noodzakelijke bij elkaar brengen,” aldus Neuteboom.
 
Wilt u weten hoe Sigma Real Estate Service bij zou kunnen dragen aan een duurzamer woningbeheer? Of bent u benieuwd hoe onderhoud en verduurzaming van de woningvoorraden nu worden aangepakt door woningcorporaties en VVE’s? Luister dan hieronder de podcast via Spotify
 
loader