Sigma Façade Prim Aqua

Dekkende gevelprimer op basis van acrylaatdispersie

Sigma Coatings

Veiligheidswaarschuwingen

  Bevat 1,2-benzisothiazool-3(2H)-on en reactiemassa (3:1) van 5-chloor-2-methyl-2Hisothiazool-3-on en 2-methyl-2H-isothiazool-3-on. Kan een allergische reactie veroorzaken.

  Veiligheidsinformatieblad op verzoek verkrijgbaar.

  Let op! Bij verneveling kunnen gevaarlijke inhaleerbare druppels worden gevormd. Spuitnevel niet inademen

Eigenschappen

 • Watergedragen
 • Kwast
 • Muurverfroller
 • Binnen
 • Buiten

Selecteer productinstellingen om de productprijs en beschikbaarheid te zien

Sorry, dit product is momenteel niet beschikbaar

Voordelen

 • Efficiënt en kostenbesparend.
 • Hoog vullend vermogen en uitstekende dekking.
 • Vermindert de zuigings(verschillen) van de ondergrond.
 • Hechting bevorderend.
 • Resistent tegen lichte zoutuitbloeding.
 • Alkaliresistent.

Downloads

loader