Alles onder controle 

Als vastgoedbeheerder streeft u naar optimaal rendement, zekerheid omtrent het budget, duurzaamheid en tevreden gebruikers. Om dat te realiseren is er de Sigma Real Estate Service. Dit totaalpakket omvat verschillende diensten die zowel het rendement als de uitstraling van uw objecten optimaliseren. Zo zorgen we er samen voor dat uw vastgoedbeheer volledig onder controle heeft.

Ontdek onze diensten

Conditiescan


De conditiescan maakt inzichtelijk wat de totale conditie van het vastgoed is en laat zien welke objecten direct onderhoud vragen en wat er over de komende jaren verspreid kan worden. De conditiescan wordt uitgevoerd volgens NEN 2767.

  Lees hier meer >

Nulmeting


Met een nulmeting worden alle relevante gebreken aan de ondergrond en het verfsysteem in beeld gebracht voor aanvang van een project. Een gedegen inspectie om inzicht te geven in de huidige situatie, zodat u weet wat u kunt verwachten.

  Lees hier meer >

Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op basis van Sigma Levensduurindicator


De Sigma Levensduurindicator is een grafische weergave van de levensduur van verfsystemen, gebaseerd op onder andere de ligging van een object, de ondergrond en afwerkingssystemen.

  Lees hier meer >

Houtrotinspectie


Om onvoorziene kosten tijdens de afgesproken exploitatieperiode te voorkomen, wordt houtrot in kaart gebracht op basis van een steekproef of een volledige opname. Hier komen herstel- en verbetermaatregelen uit.

  Lees hier meer >

Inventarisatie


Een inventarisatie van uw wensen en de mogelijkheden voor uw vastgoed is een belangrijk onderdeel van Sigma Real Estate Service, voor een efficiënt ingericht project met uiteindelijk het beste resultaat.

  Lees hier meer >

Kleurplan


Om de uitstraling van uw vastgoed te verbeteren, is een weloverwogen kleurplan van groot belang. Doordacht kleurgebruik heeft een positieve invloed op de sfeer in een ruimte en de stemming van mensen.

  Lees hier meer >

Meer weten?

Sigma Real Estate Service is interessant voor iedereen die zich bezighoudt met vastgoedbeheer. We zijn actief in uiteenlopende segmenten: woningbouwcorporaties, onderwijs, zorg, leisure, VvE’s, woningen, kantoren en commercieel vastgoed. Wilt u weten wat Sigma Real Estate Service voor uw vastgoed kan betekenen? Neem dan contact op met één van onze Key Account Managers.