Visie op vastgoedonderhoud


SigmaCare is het expertisecentrum van Sigma Coatings. Binnen SigmaCare komt al onze kennis op het gebied van langetermijn-vastgoedonderhoud, verfinnovatie, kleur en duurzaamheid samen.

Onze aanpak
Voor een kwalitatief hoogwaardig en duurzaam resultaat is een resultaatgerichte samenwerking met alle betrokken partijen doorslaggevend. We streven ernaar om in een zo vroeg mogelijk stadium met alle partners om tafel te zitten. In de ontwerpfase leggen wij al onze kennis en kunde op tafel. We zoeken met de betrokken partijen naar de beste oplossing. Vervolgens maken we met de hele keten heldere afspraken over het gewenste resultaat. Deze tijd en energie betaalt zich terug in een prettig en efficiënt proces en minimale faalkosten.

Resultaatgericht samenwerken
De partijen in het onderhoudsproces – opdrachtgevers, onderhoudsbedrijven en adviseurs – beschikken ieder over specifieke kennis van hun eigen vakgebied. Door de krachten te bundelen en het onderhoud gezamenlijk vanuit een bouwteam aan te pakken, worden uiteindelijk de beste resultaten geboekt. Immers: product+proces=prestatie. SigmaCare biedt advies over het zo efficiënt mogelijk inrichten en uitvoeren van de processen. Een duurzame en vruchtbare samenwerking staat hierbij voorop.

Financieel rendement
Door onze visie op langetermijn-vastgoedonderhoud, verfinnovatie, kleur en duurzaamheid worden harde resultaten behaald. Resultaten die een positieve impact hebben op het financiële rendement van vastgoed. Door onze voortdurende focus op innovatie slagen we erin verfsystemen te ontwikkelen die hieraan een bijdrage leveren. Maar niet alleen nieuwe verfsystemen bieden uitkomst, ook anders samenwerken in de keten zorgt voor betere prestaties. De nadruk ligt ook hier op maximale duurzaamheid en dus het vergroten van het onderhoudsinterval.

Maatschappelijk rendement
Onze expertise richt zich ook op het behalen van maatschappelijk rendement. Een goed en doordacht kleurgebruik heeft een positieve invloed op het welzijn van de mens. Dit gegeven heeft Sigma vertaald in Colours of Life, een filosofie waarin we al onze kleurkennis op functioneel, esthetisch en technisch vlak hebben samengebracht. Expertise die is opgebouwd dankzij jarenlange ervaring in het toepassen van kleur en door goede samenwerking met (binnenhuis)architecten, kleurexperts en wetenschappers. Met Colours of Life krijgt u inzicht in de psychologische en biologische effecten van kleur en verbetert u het welzijn en het functioneren van de mens in relatie tot zijn leefomgeving.
Tip:Extra snelle toegang tot Sigma met web app
Kijk hier hoe u dit instelt. Verberg dit bericht
Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie