0
Close

Wachtwoord vergeten

Registreer nu & bestel ook online!

Al Sigma klant? Vraag nu een account aan!
 • Uw bestellingen gratis bezorgd bij uw bedrijf of op de locatie van uw klus.
 • Uw bestellingen makkelijk en snel afhalen op het Sigma Service Center.
 • Ruim webshop assortiment: alle professionele verven & verfbenodigdheden voor uw klus of project.
Eerst meer weten
Registreer!

14 april 2020

Schilderen in het voorjaar

Schilderen in het voorjaar

14 april 2020

Het voorjaar is begonnen, we kunnen weer buiten aan de slag! Hou zeker rekening met volgende aandachtspunten om schilderwerk in de komende maanden goed uit te voeren.

Omgevingscondities
Zoals de productinformatiebladen van de diverse buitenproducten aangeven, zijn de weersomstandigheden waaronder wordt geschilderd van belang. Het gaat dan met name om de lucht- en ondergrondtemperatuur en de relatieve luchtvochtigheid. Een vuistregel is dat :

 • Voor 4-seizoenen buitenlakken de volgende condities worden gehanteerd:
  • Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 0°C en 30°C.
  • Relatieve luchtvochtigheid minimaal 40% en maximaal 90%.
  • Ondergrondtemperatuur ten minste 3°C boven het dauwpunt.
 • Voor water gedragen (muur)verven de volgende condities worden gehanteerd:
  • Ondergrond- en omgevingstemperatuur tussen 5°C en 30°C
  • Relatieve luchtvochtigheid maximaal 85%.
  • De ondergrondtemperatuur dient minimaal 3°C boven het dauwpunt te liggen

Specifieke condities vind je per product in de kenmerkenbladen op de productpagina's.
Watergedragen verven drogen niet alleen overdag maar ook ’s nachts drogen deze door. Voor een optimale filmvorming is het noodzakelijk dat de eerste 48 uur de temperatuur niet onder de 5°C komt.

Dauwpunt
De (omgevings)lucht kan afhankelijk van de temperatuur een bepaalde hoeveelheid waterdamp bevatten. Bij hogere temperatuur kan de lucht meer- en bij lagere temperatuur minder waterdamp bevatten. De verhouding tussen de hoeveelheid waterdamp, die de lucht daadwerkelijk bevat èn de maximale hoeveelheid die de lucht bij de heersende temperatuur kàn bevatten, wordt Relatieve Vochtigheid (R.V.) genoemd. Deze wordt uitgedrukt in een percentage (%).
Bij een R.V. van bijvoorbeeld 50% bevat de lucht half zoveel waterdamp als ze, bij die temperatuur, maximaal zou kunnen bevatten. Koelt de lucht af dan stijgt de R.V. Wanneer deze 100% wordt en de lucht nog verder afkoelt gaat er waterdamp condenseren. De temperatuur waarbij de eerste condensatie optreedt, is het dauwpunt (uitgedrukt in °C).

Dauwpuntbepaling is belangrijk bij het schilderen van ondergronden. In ongunstige omstandigheden kan er waterdamp condenseren op het te schilderen of net geschilderde object. Bijvoorbeeld wanneer de temperatuur ’s morgens tussen 8 uur en 11 uur stijgt van 7°C naar 14°C. Vocht heeft een nadelige invloed op de verfhechting. Ook kan het geschilderde oppervlak plaatselijk mat slaan (Dauw inslag).
Het is zaak de omgevingstemperatuur en R.V. te meten maar ook de temperatuur van de ondergrond, om zo het dauwpunt te kunnen bepalen. Er is meetapparatuur verkrijgbaar die het dauwpunt voor je bepaalt.

Blaasjesvorming
Blaasvorming door luchtinsluiting kan ontstaan op houtsoorten met grove poriën (bijvoorbeeld meranti). De pas aangebrachte nog natte verflaag sluit de poriën af met als gevolg dat lucht ingesloten wordt. Met name de eerste uren in de ochtend zal de omgevingstemperatuur snel stijgen, hierdoor zet de lucht in de poriën door de warmte uit en kunnen blaasjes in de verffilm ontstaan.
Met name in het voorjaar, als het houtvochtgehalte hoger is, kan extra dampdruk ontstaan. De blaasjes zullen vaak knappen zodat kratertjes in de droge verflaag zichtbaar blijven.

Oplossing/tip: Zorg dat er geschilderd wordt als de temperatuurverschillen niet meer zo groot zijn. In de praktijk is dit later in de ochtend. Ook laagdikte speelt een rol, wanneer te veel laagdikte is aangebracht wordt de doordroging vertraagd. In de juiste laagdikte zullen de producten van Sigma Coatings minder gevoellig zijn voor blaasjesvorming.

Regenschade
Doordat de buitentemperaturen in het voorjaar laag zijn en het met name ’s avonds snel afkoelt,  duurt het langer voordat het vers aangebrachte verfsysteem is (door) gedroogd. Hierdoor kunnen in de natte verflaag schades ontstaan, veroorzaakt door bijvoorbeeld een onverwachte regenbui.  In de kenmerkenbladen op de productpagina's worden bij veel producten droogtijden bij zowel 5°C als bij 23°C benoemd. Zo krijg je een goede indruk van de drogingstijd bij lage temperaturen en kun je nare effecten voorkomen. De buitenlakken van Sigma Coatings hebben een zeer goede droging bij lage temperaturen.

Uittreden verdikker bij gevelverven
Als na verwerking van gevelverf een regenbui of condensatie optreedt in de periode dat de verf nog niet voldoende is doorgedroogd, dan bestaat de kans dat zich inhoudstoffen uit de verflaag aan het oppervlak verzamelen. Een bekend verschijnsel is het uittreden van verdikker. Dit uit zich door strepen of banen die in glans afwijken van de rest van het oppervlak. Uit technisch oogpunt kan dit verschijnsel geen kwaad doen. Maar esthetisch is het niet fraai. Het is mogelijk het oppervlak af te wassen, maar dit is geen garantie dat het niet meteen ophoudt. Bij een volgende regenbui kan het dan toch nog terugkeren. Als na verloop van tijd meer regenwater over de gevel is afgestroomd, dan houdt het verschijnsel vanzelf op.
Gebruik je een gevelverf die snel bestand is tegen regenwaterbelasting, dan neemt het risico van verdikkeruitbloeding af. Bij Sigma worden deze producten aangeduid met de eigenschap QRR, dit staat voor Quick Rain Resistance. De beste maatregel is er voor te zorgen dat de verf kan doordrogen in een periode dat het niet regent en de kans op condensatie afwezig is. Een overzicht van het Sigma gevelassortiment vind je hier.

 


 

 

Tip:Extra snelle toegang tot Sigma met web app
Kijk hier hoe u dit instelt. Verberg dit bericht