29 oktober 2015

Co-Creatie Zorgsymposium

Co-Creatie Zorgsymposium

29 oktober 2015

Het symposium 'Co-creatie  in de Zorg', wordt dit jaar op 26 november voor de derde keer georganiseerd. De locatie is het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, een zorgomgeving waarin de mens het uitgangspunt is geweest.

Het symposium heeft als thema Mensgerichte huisvesting in de zorg. De huisvestingswereld is al jaren op zoek naar de best passende woonplek en de meest effectieve werkomgeving. Het gaat hierbij om de mens, die tevreden en gelukkig is en ook voldoende geïnspireerd wordt. Dit wordt vertaald in woongeluk voor de cliënt en een hogere efficiency en productiviteit binnen de organisatie. Vier inspirerende sprekers, waaronder Marc de Hond praten over de mogelijkheden en kansen op dit gebied.

‘Co-creatie in de zorg’ wordt georganiseerd door Forbo Flooring, Knauf, Rockfon en Sigma Coatings - allen gespecialiseerd in producten en diensten voor ziekenhuisomgevingen  - omdat wij menen dat bij elkaar over de schutting kijken kan helpen en leiden tot vernieuwende en effectieve ideeën. Daarbij moet het doel altijd een optimale zorgomgeving zijn waarin de gebruikers van het gebouw centraal staan. Zij moeten zich op hun gemak voelen door de juiste inzet van materialen, middelen en kleur. Door kennis, ervaring en producten te bundelen en in te zetten voor de inrichting van zorginstellingen kan zorg effectiever, terwijl aan ‘lief’ niet wordt ingeboet, aldus de initiatiefnemers.

U bent van harte uitgenodigd!
Voor meer informatie over ‘Co-creatie in de zorg’, en aanmelden voor het zorgsyposium: 

www.co creatieindezorg.nl

 

 

Tip:Extra snelle toegang tot Sigma met web app
Kijk hier hoe u dit instelt. Verberg dit bericht