Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op basis van de Sigma Levensduurindicator

Met de Sigma Levensduurindicator brengen we de levensduur van het verfsysteem van uw vastgoed in kaart. Het levert een diagnose op voor het onderhoud van het schilderwerk. Daarmee kunt u uw onderhoudsplan extra aanscherpen.
 
De Sigma Levensduurindicator vertelt u iets over de verwachte degradatie van het onderhoud. Oftewel: hoelang gaat het schilderwerk nog mee? Stel bijvoorbeeld dat u reserveringen heeft om een pand eens in de vijf jaar te schilderen. Uit de Levensduurindicator kan blijken dat dit vaker, of juist eens in de tien jaar, moet gebeuren. U krijgt hierdoor een meer voorspelbaar inzicht van wanneer u uw renovatie of onderhoud moet gaan uitvoeren.
 

Verschillende factoren

Bij het bepalen van de levensduur van het schilderwerk kijken we naar verschillende karakteristieken van een object. Denk bijvoorbeeld aan de ligging van het pand (bijvoorbeeld landelijk, aan de kust of op een industrieterrein) en de windrichting (ligt het pand bijvoorbeeld op het zuiden of juist het noordoosten). Maar ook de afwerksystemen, de ondergrond en de reiniging zijn factoren die van invloed zijn op de levensduur van het schilderwerk. Door deze gegevens in te voeren in de software O-prognose, worden de levensduur en prestaties van de verfsystemen voorspeld.


Voorbeeld: Bij het bepalen van de levensduur van het schilderwerk kijken we naar verschillende karakteristieken van een object.  Door deze gegevens in te voeren in de software O-prognose worden de levensduur en prestaties van de verfsystemen voorspeld.


In de praktijk

In onderstaande video zien we de Levensduurindicactor in de praktijk. Robert Dalenoort, vastgoedbeheerder bij Syntrus Achmea Real Estate & Finance, bekijkt samen met Sigma-expert Peter Neuteboom de staat van een appartementencomplex in Eindhoven. Dalenoort: “Het gaat hier om 50 woningen, die we om de vijf jaar schilderen. Dat willen we optimaliseren.” Alle factoren die de levensduur van het schilderwerk bepalen worden ingegeven in de software O-Prognose. Hiermee wordt het verwachtte onderhoud van het schilderwerk inzichtelijk en kan het meerjarenonderhoudsplan geoptimaliseerd worden. Dalenoort: “We zijn blij met de uitkomsten. We zien lagere onderhoudslasten, een geschatte besparing van 50.000 euro in de komende 20 jaar, en we hoeven onze huurders minder vaak lastig te vallen.”
 

Levensduur van uw schilderwerk inspecteren?

Wilt u uw meerjarenonderhoudsplan optimaliseren en daarmee uw rendement verhogen ? Met onze Levensduurindicator weet u precies hoelang het schilderwerk van uw pand nog meegaat. Neem contact op met de accountmanager van uw regio om te bespreken wat we voor uw vastgoed kunnen betekenen.
 

Nog meer rendement uit uw vastgoed?

Het MJOP en de Sigma Levensduurindicator zijn een dienst van Sigma Real Estate Service. Wilt u weten welke diensten we nog meer aanbieden om meer rendement uit uw vastgoed te halen? Bekijk het overzicht