Conditiescan: wat is de staat van uw vastgoed?

Met de Conditiescan brengen we de totale conditie van uw vastgoed in kaart. Hiermee krijgt u inzicht in de prioriteiten voor het onderhoud. Welk pand of element heeft direct onderhoud nodig, en wat kan u over de komende jaren verspreiden?
 
De Conditiescan wordt uitgevoerd volgens NEN 2767, een standaardnorm voor Conditiemeting. De scan is een dienst die wij met de software O-Prognose uitwerken. Na de analyse maken we een risicomatrix, oftewel: een prioriteitenlijst. Met dit advies kunt u vervolgens uw budgettering bepalen en een plan voor onderhoud of renovatie opstellen.
 

Ernst van de gebreken

Wanneer we uw pand scannen, doen we een inventarisatie van de gebreken en de ernst daarvan. We nemen de volledige buitenschil van het vastgoed mee: niet alleen het schilderwerk, maar ook de daken, installaties, kozijnen, het voegwerk, en alles wat verder relevant is. De gebreken worden naar prioriteit beoordeeld. Is er bijvoorbeeld sprake van een houtrot in de kozijnen, dan is er een risico voor de uitstraling of technische kwaliteit van het object. Maar is er tegelijkertijd een dakbedekking die te wensen overlaat, dan is dit risico vaak nog veel groter: het dak kan dan gaan lekken en dat leidt tot veel gevolgschade. Op die manier krijgt u inzicht in de risico’s, wat u op weg helpt bij het opstellen van een onderhoudsplan.

Het bijzondere aan de Conditiescan is dat er op complexniveau een inventarisatie wordt gemaakt. Het zorgt voor een algemeen inzicht in de conditie van uw vastgoed. Een verschil met bijvoorbeeld de nulmeting is dat de conditiescan op hoger niveau plaatsvindt; de nulmeting gaat in op specifiekere (geschilderde) onderdelen, dus meer op detailniveau.

 

Een Conditiescan voor uw pand laten doen?

Bent u benieuwd naar de Conditie van uw vastgoed? Met een Conditiescan brengen we precies in kaart wat de risico’s en gebreken zijn. Neem contact op met de accountmanager van uw regio om te bespreken wat we voor uw vastgoed kunnen betekenen.


Nog meer rendement uit uw vastgoed?

De Conditiescan is een dienst van Sigma Real Estate Service. Wilt u weten welke diensten we nog meer aanbieden om meer rendement uit uw vastgoed te halen? Bekijk het overzicht.