Zes tips voor een MJOP voor VvE's

Geld reserveren voor groot onderhoud van appartementencomplexen.

VvE’s zijn sinds 1 januari 2018 wettelijk verplicht om geld te reserveren voor groot onderhoud van het appartementencomplex. Dat betekent dat een VvE een afzonderlijke betaal- of spaarrekening moet hebben voor schilderwerk en reparaties. De hoogte van het bedrag dat een VvE moet sparen wordt gebaseerd op een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) of vastgesteld op basis van 0,5 procent van de herbouwwaarde van het pand. Een MJOP geeft een goede indicatie van de te verwachten kosten aan het gebouw. Maar hoe stel je een MJOP op? Sigma-Key Accountmanager Geert de Haan geeft zes tips.

1. Gebruik plattegronden en geveltekeningen
Om een degelijk MJOP te kunnen opstellen, is het zaak dat de algehele conditie van het pand zo goed mogelijk in kaart wordt gebracht. Hoe steekt het gebouw eigenlijk precies in elkaar? Welk stuk is winkel, welk deel is woning? Om verrassingen te voorkomen is het raadzaam dat de VvE plattegronden en geveltekeningen van een gebouw beschikbaar stelt.

2.  Vraag ruim op tijd verftechnisch advies
Blijkt uit het MJOP dat het schilderwerk in de nabije toekomst aan de beurt is, dan adviseert Sigma VvE’s om tijdig actie te ondernemen. Het bestuur moet immers nog goedkeuring krijgen van de leden tijdens de jaarlijkse vergadering. Na het opvragen van de offertes wacht vaak een nieuwe besluitvormingsronde. Een half jaar vliegt zo voorbij.
 
3. Toepassen van de juiste producten
Met het gebruik van de juiste producten kan direct een flinke besparing gerealiseerd worden. Veel VvE’s hanteren nu een onderhoudscyclus van zes jaar. Een schilderbeurt bestaat voor ongeveer 80 tot 85 procent uit arbeidskosten en voor zo’n 15 tot 20 procent uit materiaalkosten. Door de keuze voor Sigma S2U Allure is een onderhoudsinterval tot wel tien jaar mogelijk. Hierdoor is een grote besparing op de onderhoudskosten mogelijk. 
 
4. Plan grote klussen tegelijk
Een MJOP is ook handig om in één oogopslag te zien of grote onderhoudsklussen wellicht gelijktijdig of kort na elkaar gedaan kunnen worden. Staat bijvoorbeeld tussen 2020 en 2021 zowel het gevel- als het schilderwerk gepland, dan hoeven de steigers maar één keer te worden geplaatst. Dat betekent minder overlast voor de bewoners en minder steigerkosten.
 
5. Check het gebouw iedere drie jaar
De status van het dak, het voeg- en schilderwerk, het hele pand wordt gecontroleerd bij het samenstellen van een MJOP. Welk onderhoud is direct nodig, wat kan over vijf jaar worden aangepakt? Een MJOP kijkt tien tot vijftien jaar vooruit. Sigma adviseert om elke drie jaar opnieuw het gebouw te laten checken. Waarom? Er kan sprake zijn van prijsstijgingen, wetswijzigingen of gebreken die sneller opspelen dan voorzien.
 
6. Laat regelmatig schoonmaken
Zo’n 25 tot 40 procent van de totale onderhoudskosten aan een pand bestaat uit schilderwerkzaamheden. Dat komt doordat deze klus elke zes à zeven jaar gedaan moet worden. Die cyclus kan echter worden verlengd. De glazenwasser krijgt van VvE’s vaak de opdracht om alleen de ramen te lappen. Het regelmatig schoonmaken van de kozijnen komt echter de duurzaamheid van het schilderwerk ten goede. Dit kan er maar zo toe leiden dat het schildersbedrijf minder frequent op de begroting hoeft te worden gezet.


Meerjarenonderhoudsplan (MJOP) op basis van de Sigma Levensduurindicator

Hulp nodig bij het opstellen van een meerjarenonderhoudsplan? Wij helpen graag. Met de Sigma Levensduurindicator brengen we de levensduur van het verfsysteem van uw vastgoed in kaart. Het levert een diagnose op voor het onderhoud van het schilderwerk. Daarmee kunt u uw onderhoudsplan extra aanscherpen. 

Bekijk de video van de Sigma Levensduurindicator in praktijk:

 
Ontdek wat we voor u kunnen betekenen. Lees hier meer over het opstellen van een MJOP op basis van de Sigma Levensduurindicator >


Persoonlijk advies

Wilt u meer weten over de mogelijkheden die Sigma biedt bij het opstellen van een MJOP? Neemt u dan contact op met één van onze Key Accountmanagers >