Sigma Air Pure. Voor een beter binnenklimaat.

Duurzaamheid en Sigma Air Pure


Sigma Air Pure is 45% biobased
Bij Sigma Coatings vinden we het belangrijk om onze afhankelijkheid van fossiele grondstoffen te verminderen. We zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om herwinbare (biobased) grondstoffen in te zetten met behoud van een hoge technische kwaliteit en de juiste verwerkingseigenschappen van onze verf. Daarom hebben we als nieuwe innovatie Sigma Air Pure ontwikkeld. Sigma Air Pure is 45% biobased (volgens de norm ASTM D6866). Biobased producten zijn van toenemend belang voor de verf- en bouwindustrie om zo bij te dragen aan een circulaire economie en een duurzame wereld. Bovendien is de verpakking is gemaakt van 100% gerecycled materiaal.

DUBOkeur® – Keurmerk voor Duurzaam Bouwen
DUBOkeur® bewijst dat een product, grondstof, installatie of woning tot de meest milieuvriendelijke keuzes behoort. Om dit aan te tonen voert het kennisinstituut voor duurzaam bouwen NIBE (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) een milieukundige levenscyclusanalyse uit.

Decovery® 
Het DSM bindmiddel Decovery® wordt van hernieuwbare bronnen gemaakt zoals zaden, planten en bomen, vormt de basis voor Sigma Air Pure. Deze natuurlijke materialen vervangen een groot deel van de fossiele ingrediënten die traditioneel het bindmiddel vormen van verf, zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit en prestaties.  Meer informatie over Decovery®? Klik hier  www.dsmdecovery.com
Lees hier het interview met DSM en Sigma over biobased.